Studentendecaan Deeltijds

Deze vacature is verlopen
 • Parttime
 • Leysweg 86
 • Solliciteren is gesloten
 • Geplaatst op 27 dec 2021 10:03 am
 • Bijgewerkt op 27 jan 2022 12:03 am
 • Sluitingsdatum is 26 jan 2022 12:00 am
 • 👁 Aantal keer bekeken: 574 keer
 • Carrièreniveau: Ervaren

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Op de Faculteit Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW), de Faculteit der Humaniora (FH) en het IGSR is er plaatsingsmogelijkheid voor een deeltijdse aanstelling van

Studentendecaan

Functie-inhoud:

 • Verzamelen en analyseren van relevante informatie en gegevens op systematische wijze over de persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden van studenten welke tot stagnatie in de voortgang van de studie zouden kunnen leiden;
 • Assisteren, adviseren en begeleiden van studenten bij allerhande vraagstukken die op korte dan wel langere termijn een negatieve invloed op de studie zouden kunnen hebben, zoals studieproblemen, motivatie, studievertraging, vroegtijdige studiebeëindiging, verandering van studierichting en of conflicten met docenten;
 • Onderhouden van contacten met relevante instanties zowel nationaal, regionaal als internationaal;
 • Adviseren en begeleiden van studenten met persoonlijke problemen zoals huisvesting, studiefinanciering etc.;
 • Nauw samenwerken met de examencommissie zoals het adviseren bij aanvragen van dispensatie en andere studieproblemen van individuele studenten;
 • Adviseren van het faculteits- en/of universiteitsbestuur t.a.v. het studentenbeleid;
 • Alle overige activiteiten ter verbetering van de individuele studieresultaten.

Functieprofiel:

 • Een opleiding Bachelor of Arts/Sciences in een der disciplines der Sociale Wetenschappen (bij voorkeur een Sociaal Agoog of een Psycholoog);
 • Aantoonbare werkervaring met studenten in het Hoger Onderwijs in Suriname;
 • Bekend zijn met de sociale, economische, culturele en politieke situatie in Suriname;
 • Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.

Informatie:

Voor nadere informatie betreffende FWNW en Humaniora kan men terecht bij de Directeur FWNW/FdHUM, mevr. F. N. Accord – Liu, MPA, te bereiken per email natalie.accord-liu@uvs.edu en betreffende IGSR kan u terecht bij de OD, mevr. drs. Jasmattie Khemraj, LLB, te bereiken per email: jasmattie.khemraj@uvs.edu

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 5 januari 2022 richten aan de HR-Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email via Freelance.