Medewerker Salarisadministratie

 • Fulltime
 • Flustraat 8
 • Geplaatst op 31 aug 2023 12:54 pm
 • Bijgewerkt op 31 aug 2023 12:54 pm
 • Sluitingsdatum is 30 sep 2023 12:00 am
 • 👁 Aantal keer bekeken: 622 keer
 • Carrièreniveau: Ervaren

EFS College COVAB

Bij het Elsje Finck-Sanichar College, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, is er plaatsingsmogelijkheid voor een

Medewerker salarisadministratie

Doel van de functie

 • Het zorg dragen voor de juiste verwerking van de salarissen en het voeren van de salarisadministratie

Hoofdtaken:

 • Tijdig invoeren en volledig invoeren van mutaties en correct en tijdig uitvoeren van salarisbetaling.
 • Ontvangt en/ of verzamelt informatie over mutaties in betalingen van salarissen, inhoudingen, premies en belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen; controleert deze en onderhoudt hiertoe contacten met de financiële afdeling.
 • Registreert en verwerkt de salarisgegevens en maakt deze gereed voor de geautomatiseerde verwerking, controleert outputlijsten en brengt zo nodig correcties aan.
 • Het verzamelen en ordenen van salarisgegevens in dossiers
 • Het actueel en toegankelijk houden van de salarisdossiers
 • Stelt betalingsopdrachten op voor de betaling van de nettosalarisbedragen, voor afdracht loonbelasting, pensioenpremies en sociale premies.
 • Maakt salarisstroken gereed voor verzending en voegt eventueel andere bescheiden bij.
 • Stelt zich voortdurend op de hoogte van gewijzigde wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen het vakgebied en vertaalt deze naar de werkzaamheden van de afdeling; past op basis hiervan in overleg met de leidinggevende functionaliteiten in het salarisprogramma aan.
 • Stuurt en bewaakt alle werkzaamheden op het gebeid van berekeningen en betaalbaarstellingen van salarissen.
 • Draagt zorg voor een efficiënte inrichting van de salarisadministratie in afstemming met de manager HR.
 • Het verwerken en doorvoeren van betalingsverplichtingen aan externe instanties(banken etc.).
 • Verricht indien noodzakelijk of gewenst andere voorkomende werkzaamheden
 • Opmaken van pensioen stukken bij ontslag, bereiken pensioengerechtigde leeftijd
 • Geeft toelichting op en adviseert ten aanzien van salarissen, de toepassing van Cao’s, arbeidsvoorwaardelijke (waaronder pensioen) en personele regelingen aan leidinggevenden en medewerkers.
 • Geeft uitleg aan en beantwoordt vragen van leidinggevenden en medewerkers over

salarisbetalingen, (met betrekking tot) inhoudingen, sociale wetgeving en dergelijke, en over pensioen- en ziektekostenverzekeringen voor zover het de berekening van uit te betalen en in te houden bedragen betreft

 • Draagt zorg voor een juiste uitvoering, interpretatie en naleving van arbeidsrecht- en voorwaarden.
 • Het uitschrijven van diverse stukken zoals werkgeversverklaringen, garantiebrieven en verzekeringsaangelegenheden
 • Het mede bijhouden van personeelsdossiers
 • Het mede bijhouden van verlof administratie
 • Het bestellen van ruikers/fruitmanden in het kader van personeelszorg
 • Het uitvoeren van type- en file werkzaamheden
 • Stelt arbeidsovereenkomsten, studieovereenkomsten en dergelijke op
 • Handelt correspondentie af en verricht hierbij taken zoals het kopiëren, registreren, distribueren en/of verzenden en archiveren
 • Het meehelpen bij het organiseren van evenementen

Opleiding

 • MBO

Specifieke kennis

 • Kennis van salarisadministratie en het gebruik van administratieve systemen
 • Kennis van de arbeidswetgeving
 • Kennis van het programma CTPSA van CompuTech.
 • Kennis van de voor de functie van belang zijnde regels en procedures in het bedrijf

Werktijden:

 • Maandag – Vrijdag 07:00 – 15:00u

 Functie  eisen:

 • Samenwerken
 • Kostenbewust
 • klantgericht
 • Betrouwbaar / Integer
 • Goede communicatie vaardigheden in woord en schrift
 • Voortgangscontrole
 • Accuratesse
 • resultaatgericht
 • Initiatief nemen
 • Nauwgezet/nauwkeurig/oog voor detail

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de manager HR van het EFS College COVAB, mw. Gail Molijn, Flustraat no.8 of mailen naar ons via Freelance.sr

Hoe kan ik solliciteren?

 1. Registreer op Freelance.sr als kandidaat, indien u nog geen account heeft
  https://freelance.sr/kandidaat-registratie/

 2. Inloggen op Freelance.sr
  https://freelance.sr/inloggen/

 3. Kies de vacature waarop u wenst te solliciteren, klik op de “Solliciteer op de vacature” button aan de onderkant van de vacature.

 4. Vul uw gegevens in en plaats uw bijlages zoals uw cv en uw motivatiebrief.

 5. Klik op Verstuur sollicitatie.

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online company. Click the link below to submit your online company and email your application to this employer.