Directeur Faculteit FTeW

 • Fulltime
 • Leysweg
 • Geplaatst op 17 mei 2023 8:02 am
 • Bijgewerkt op 17 mei 2023 8:02 am
 • Sluitingsdatum is 16 jun 2023 12:00 am
 • 👁 Aantal keer bekeken: 219 keer
 • Carrièreniveau: Directie

Anton de Kom Universiteit van Suriname

Op het Bureau van de Faculteit der Technologische Wetenschappen bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Directeur Faculteit

Doel van de functie:

 • Bijdragen aan de beleidsontwikkeling, voortvloeiende uit het strategisch plan van de Universiteit, in samenspraak met de Directeur van het Bureau van de AdeKUS en het Faculteitsbestuur;
 • Na vaststelling van het te voeren faculteitsbeleid, zorgdragen voor beleidsimplementatie en -evaluatie van (deel)processen in de bedrijfsvoering voor een faculteit;
 • Het zorgdragen voor de inrichting van de werkprocessen, organisatorische en personele aansturing (staf en TAP), alsook de technische aansturing van deze processen, binnen de doelstellingen van de faculteit, teneinde een optimale bedrijfsvoering te realiseren.

Functie-inhoud:

 • Opstellen van de Strategienotitie die een adequate besluitvorming mogelijk maakt met betrekking tot onderwijs-, onderzoek- en dienstverleningsondersteuning en organisatie van de faculteit;
 • Opgesteld jaarplan, na goedkeuring consistente uitvoering daarvan en evaluatie van de bedrijfsvoering;
 • Bijdragen aan een geïntegreerd beleid op faculteitsniveau, gericht op het behalen van de doelstellingen van de faculteit;
 • Zorgdragen voor de rand-, fysieke en ICT voorwaarden voor het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek en dienstverlening;
 • Effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van werkzaamheden en processen;
 • Bijdrage aan de acquisitie en beheer, alsook verantwoording van 3e geldstroom aan het Bureau van de Universiteit;
 • Kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting die in optimale zin bijdraagt aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen voor de afdelingen die ressorteren onder de directeur van de faculteit;
 • Faculteitsbreed samenwerken en leiding en sturing geven aan medewerkers en werkzaamheden die ressorteren onder de directeur van de faculteit;
 • Medevormgeven en implementeren van het HRM-beleid van de afdelingen die ressorteren onder de directeur van de faculteit;

Initiëren van samenwerkingsmogelijkheden met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving.

Functie-eisen:

 • Een Master of een gelijkwaardig diploma, met minimaal 02 (twee) jaren ervaring in een soortgelijke functie;
 • (Ruime) managementkwaliteiten;
 • Visionair, overtuigend en coachend zijn ingesteld;
 • Onafhankelijk en objectief;
 • Kan zowel individueel als in groepsverband werken;
 • Verantwoordelijk en oplossingsgericht;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en schrift;
 • Kritisch en resultaatgericht zijn;
 • Voortgang bewaken van processen;
 • Empathisch en zelf reflecterend vermogen;
 • Accuratesse en analytisch vermogen;
 • Proactief ingesteld zijn met een ‘learning for life’ attitude;
 • Organisatiesensitief en kostenbewust.

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u  richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, Universiteitscomplex – Leysweg of per email via Freelance.sr.

Hoe kan ik solliciteren?

 1. Registreer op Freelance.sr als kandidaat, indien u nog geen account heeft
  https://freelance.sr/kandidaat-registratie/

 2. Inloggen op Freelance.sr
  https://freelance.sr/inloggen/

 3. Kies de vacature waarop u wenst te solliciteren, klik op de “Solliciteer op de vacature” button aan de onderkant van de vacature.

 4. Vul uw gegevens in en plaats uw bijlages zoals uw cv en uw motivatiebrief.

 5. Klik op Verstuur sollicitatie.

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online company. Click the link below to submit your online company and email your application to this employer.