Deze vacature is verlopen

Vacature Directeur Medisch Wetenschappelijk Instituut (V/M)

Organisatie

De Stichting Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) is een instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname dat vooruitstrevend inspeelt op de veranderingen in de medische wetenschap. Het MWI heeft hoge ambities en wil graag koploper zijn in medisch wetenschappelijk onderzoek, maar ook in het faciliteren van de Medische Faculteit. Het MWI staat dus voor een uitdagende taak: met visie en energie een vernieuwende
wetenschappelijke onderzoeksomgeving creëren.

Het Medisch Wetenschappelijk Instituut zoekt een DIRECTEUR die gezamenlijk dit proces wil vormgeven. Daar is kennis van het wetenschappelijk onderzoeksveld, pragmatisch handelen, durf, doorzettingsvermogen en kennis van bedrijfsvoering voor nodig.

Functie
De directeur van het MWI heeft als taak te zorgen voor een effectieve en efficiënte
bedrijfsvoering van het instituut. Hij/zij is sparringpartner voor het Bestuur van het MWI en het Bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen. De gebieden die direct tot
zijn/haar takenpakket behoren zijn HRM, Finance & Control, de Facilitaire dienst en het
Servicepunt. Daarnaast is de directeur medeverantwoordelijk voor het in stand houden of
opzetten van onderzoekslijnen. U zet uw creativiteit en uw innovatiekracht in om in het
spanningsveld tussen enerzijds de intrinsieke behoefte om maximale dienstverlening te
bieden en anderzijds de beperking van de financiële middelen, steeds de juiste keuzes te
maken die er toe leiden dat de continuïteit nu en op termijn gewaarborgd blijft.

Wie zoeken wij?
We zoeken een kundig persoon op academisch werk- en denkniveau met ervaring in het
werken in een professionele omgeving. Ervaring met bedrijfsvoering is vanzelfsprekend. De directeur kan goed omgaan met een complex krachtenveld. Iemand die met enthousiasme zorg draagt voor een stabiele, goed gestuurde interne organisatie. U initieert daarnaast met de afdelingen diverse soorten onderzoeksactiviteiten. De directeur dient een sterke affiniteit te hebben met het wetenschappelijk onderwijs- en onderzoek maar ook met de gezondheidszorg.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de opleiding, ervaring en de
zwaarte van de functie welke gebaseerd is op het Bezoldigingsbesluit voor het Universitair
personeel.

PROCEDURE

Geïnteresseerden kunnen een motivatiebrief en CV mailen naar ons via Freelance.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Meer informatie over de functie en de procedure is te vinden op:
www.mwi.sr.

Voor vragen over de functie en de procedure kunt u contact
opnemen met Samantha Zandveld- Wachter, HRM-adviseur.