Deze vacature is verlopen

Jr. Production Engineer

De afdeling Production Engineering in het district Saramacca heeft behoefte aan 1 (één):

Jr. Production Engineer

De belangrijkste werkzaamheden die bij deze functie horen, zijn:

 • Monitoren van bronnen en aanbevelingen doen ter verbetering van hun productie–performance, waaronder periodiek evalueren van de brongegevens – in multidisciplinair teamverband – ter vaststelling van de oorzaak van een afwijkend productieverloop en het opmaken van verbeteringsvoorstellen om deze structureel op te lossen.
 • Opmaken en uitsturen van completion proposal en startup proposals  van de nieuwe bronnen naar de stakeholders.
 • Evalueren van ontvangen informatie over apparatuur en equipment en voorstellen doen voor de implementatie van nieuwe technologieën.
 • Opzetten en uitvoeren van speciale testen ter verbetering van het productieproces.
 • Controleren van de kwaliteit van bron-data in de productiedatabase
 • Opmaken van periodieke rapportages over productieverloopevaluaties en het resultaat van de aangedragen verbeteringsvoorstellen.

De Jr. Production Engineer rapporteert aan de Superintendent Production Engineering.

De kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Technische opleiding op hbo-niveau of gelijkwaardige opleiding op het gebied van oliewinning of petroleumengineering.
 • Kennis van down hole productieprocessen, reservoirtechniek en productiegeologie
 • Kennis van bronmaterialen en -equipment
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Computervaardigheden waaronder MS Office, MS Project en Powerpoint.
 • In het bezit zijn van een geldig B-E rijbewijs.
 • 1 jaar relevante werkervaring bij voorkeur in de Petroleumwinning.
 • In teamverband kunnen werken
 • Bereidheid tot het werken op onregelmatige tijden in het productieveld.

Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en kopieën van diploma’s kunnen tot uiterlijk  vrijdag 27 december 2013 gericht worden aan:

de Manager Human Resources Management

Hoofdkantoor Flora