Deze vacature is verlopen

HR Adviseur

Als HR Adviseur bij SMART Suriname is het uw doel om zowel intern bij SMART als extern bij klanten de directie en het management te adviseren en te begeleiden bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het HR beleid in de meest brede zin van woord. U bent regelmatig aan het brainstormen over de verdere professionalisering van HR, de organisatie en de realisatie daarvan. Als HR professional fungeert u als coach en adviseur voor het management. Naast de HR zaken levert u ook in een breder opzicht een bijdrage op het gebied van organisatie inrichting en ontwikkeling.

Taken & Verantwoordelijkheden

 • Met een heldere communicatiestijl weet u HR beleid kort en bondig te verwoorden;
 • Adviseren, afstemmen en ondersteunen van directie en management bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid;
 • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en belanghebbenden op het gebied van relevante interne en externe ontwikkelingen op HR gebied;
 • Gevraagd en ongevraagd ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van het HR beleid en de toepassing van HR instrumenten op de gebieden van o.a. werving en selectie, functioneren en beoordelen, loopbaanvraagstukken, arbeidsvoorwaarden, werkkostenregeling;
 • Participatie in organisatie brede beleidsontwikkeling, signaleren van behoeften en knelpunten en op basis daarvan voorstellen doen inzake (aanpassing) HR beleid, uitwerking procedures en vormgeven aan instrumenten en standaardisatie;
 • Generen en analyseren van managementinformatie op het gebied van de HR portefeuille;
 • Beleidsvoorstellen doen en vertalen naar uitvoeringsplannen, inclusief kosten- en voortgangsbewaking;
 • Realiseren en evalueren van de HR-projecten bij consultancy;
 • Optreden als aanspreekpunt voor directie en management;
 • Bevorderen van de samenhang in dienstverlening aan de leidinggevenden ten aanzien van HR onderwerpen;
 • Regisseren van een soepele, snelle en kwalitatief hoogwaardige afhandeling van administratieve processen.

Competenties & Vaardigheden

 • U bent in staat diverse adviesstijlen af te wisselen;
 • U bent standvastig, procesmatig sterk en kunt beleidskeuzes vertalen naar organisatie- en personeelsbeleid en instrumenten;
 • U bent een prettige, maar kritische gesprekspartner voor het management van diverse bedrijven (klanten)
 • Zelfstandig en systematisch werkend, met een proactieve instelling;
 • Snel kunnen schakelen, sturen op resultaat en assertiviteit;
 • Klantgericht en goed ontwikkeld gevoel voor organisatorische en sociale processen;
 • Uitstekend adviesvaardig, overtuigingskracht en sensitiviteit.

Vereisten

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding richting personeel & arbeid, organisatie en/of bedrijfskundig;
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring als HR Adviseur;
 • Inzicht en ervaring met organisatie-veranderingsprocessen;
 • Visie op HR beleid en uitstekende kennis van arbeidsmarkt en (actuele) wet- en regelgeving op de gebieden van arbeidsrecht, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.

Geboden

Een uitdagende werkomgeving met een uitstekende werksfeer gecombineerd met een zeer aantrekkelijk salarispakket met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 5 december 2012 via deze site naar ons worden gestuurd.